K realizaci tohoto zadání a k zajištění všech požadavků našich zákazníků využíváme služeb a kapacit spolehlivého a moderního vozového parku, který splňuje veškeré standardy pro současné emisní normy.
V tomto vozovém parku jsou zastoupeny všechny kategorie nákladních užitkových vozidel, která jsou naší kanceláří nasazována na realizaci konkrétních přeprav s cílem maximálního využití jejich hmotnostních a objemových kapacit. Tímto krokem ve spojení s optimalizací přepravní trasy vytváříme optimální parametry ekonomiky dopravy a ochrany životního prostředí.

Přispíváme tím k ochraně životního prostředí a k zachování podmínek života pro příští generace. Naše partnerské, oboustranně výhodné vztahy a kontakty se zahraničními a tuzemskými spedičními firmami jsou garancí kvality poskytovaných služeb.

PMX Logistic s.r.o., Vašíčkova 3081, 274 01 Kladno Tel. – 00420 312 241 700
(c)2009 jk